ADD:NO.1198, Fenghezhong Avenue, Honggutan District, Nanchang, P.R.C

Post Code:330038

TEL:0791-86373644、86371617

FAX:0791-86372089

Email:contract@cjic.cn


ADD:NO.1198, Fenghezhong Avenue, Honggutan District, Nanchang, P.R.C

Post Code:330038

TEL:0791-86372535、86372207

FAX:0791-86372535

Email:infra@cjic.cn


ADD:NO.1198, Fenghezhong Avenue, Honggutan District, Nanchang, P.R.C

Post Code:330038

TEL:0791-86379755、86379722,86379733

FAX:0791-86379568

Email:whec@cjic.cn


ADD:NO.1198, Fenghezhong Avenue, Honggutan District, Nanchang, P.R.C

Post Code:330038

TEL:0791-86372774、86373018

FAX:0791-86371654

Email:labor@cjic.cn


ADD:NO.1198, Fenghezhong Avenue, Honggutan District, Nanchang, P.R.C

Post Code:330038

TEL:0791-86372048、86379758、86373302

FAX:0791-86372089、86379929

Email:oversea@cjic.cn


ADD:NO.1198, Fenghezhong Avenue, Honggutan District, Nanchang, P.R.C

Post Code:330038

TEL:0791-86372574、86373343

FAX:0791-86372574

Email:invest@cjic.cn


ADD:NO.1198, Fenghezhong Avenue, Honggutan District, Nanchang, P.R.C

Post Code:330038

TEL:0791-86372661

FAX:0791-86373814

Email:consturct@cjic.cn


ADD:NO.1198, Fenghezhong Avenue, Honggutan District, Nanchang, P.R.C

Post Code:330038

TEL:0791-86373904、86373659、86374351

FAX:0791-86375394

Email:trainee@cjic.cn


ADD:NO.1198, Fenghezhong Avenue, Honggutan District, Nanchang, P.R.C

Post Code:330038

TEL:0791-86373831、86371971

FAX:0791-86371662

Email:keyproject@cjic.cn


ADD:NO.1198, Fenghezhong Avenue, Honggutan District, Nanchang, P.R.C

Post Code:330038

TEL:0791-86372489、86373906

FAX:0791-86372535

Email:gec@cjic.cn

China Jiangxi Corporation for International Economic & Technical Cooperation.
ADD: NO.88 Erqibei Road, Nanchang city, Jiangxi Province, China
TEL: 0791-6373154、6372788、6372095 FAX:0791-6371662 POST CODE:330046
E-mail:jic@cjic.cn HTTP:www.cjic.cn