ADD:NO.1198, Fenghezhong Avenue, Honggutan District, Nanchang, P.R.C

Post Code:330038

TEL:0791-86375004、86371640、86373410

FAX:0791-86373814

Email:restate@cjic.cn


ADD:NO.1198, Fenghezhong Avenue, Honggutan District, Nanchang, P.R.C

Post Code:330038

TEL:0791-86372035、86371847、86372449

FAX:0791-86371847

Email:trade@cjic.cn


ADD:NO.88 Erqibei Road, Nanchang city, Jiangxi Province, China

Post Code:330046

TEL:0791-86374106、86371921

FAX:0791-86374084

Email:service@cjic.cn


ADD:NO.1198, Fenghezhong Avenue, Honggutan District, Nanchang, P.R.C

Post Code:330038

TEL:0791-86373646、86372613

FAX:0791-86373646

Email:design@cjic.cn


ADD:NO.88 Erqibei Road, Nanchang city, Jiangxi Province, China

Post Code:330046

TEL:0791-86373949、86373374

FAX:0791-86373949

Email:training@cjic.cn

China Jiangxi Corporation for International Economic & Technical Cooperation.
ADD: NO.88 Erqibei Road, Nanchang city, Jiangxi Province, China
TEL: 0791-6373154、6372788、6372095 FAX:0791-6371662 POST CODE:330046
E-mail:jic@cjic.cn HTTP:www.cjic.cn