ADD:NO.1198, Fenghezhong Avenue, Honggutan District, Nanchang, P.R.C

Post Code:330038

TEL:0791-86373154、86372788、86372095

FAX:0791-86371662

Email:office@cjic.cn


ADD:NO.1198, Fenghezhong Avenue, Honggutan District, Nanchang, P.R.C

Post Code:330038

TEL:0791-86373397、86373635

FAX:0791-86371662

Email:dqb@cjic.cn


ADD:NO.1198, Fenghezhong Avenue, Honggutan District, Nanchang, P.R.C

Post Code:330038

TEL:0791-86373965

FAX:0791-86372563

Email:financial@cjic.cn


ADD:NO.1198, Fenghezhong Avenue, Honggutan District, Nanchang, P.R.C

Post Code:330038

TEL:0791-86372365、86371971

FAX:0791-86371662

Email:keyproject@cjic.cn


ADD:NO.1198, Fenghezhong Avenue, Honggutan District, Nanchang, P.R.C

Post Code:330038

TEL:0791-86371969、87139703

FAX:0791-86371662

Email:


ADD:NO.1198, Fenghezhong Avenue, Honggutan District, Nanchang, P.R.C

Post Code:330038

TEL:0791-86373397、86372079、86371911

FAX:0791-86371662

Email:personnel@cjic.cn


ADD:NO.1198, Fenghezhong Avenue, Honggutan District, Nanchang, P.R.C

Post Code:330038

TEL:0791-86372563、86372091、86373274

FAX:0791-86372563

Email:financial @cjic.cn


ADD:NO.1198, Fenghezhong Avenue, Honggutan District, Nanchang, P.R.C

Post Code:330038

TEL:0791-86379133、86371863

FAX:0791-86373869

Email:zss @cjic.cn


ADD:NO.1198, Fenghezhong Avenue, Honggutan District, Nanchang, P.R.C

Post Code:330038

TEL:0791-86371863、86372070

FAX:0791-86371662

Email:yuanwai@cjic.cn


ADD:NO.1198, Fenghezhong Avenue, Honggutan District, Nanchang, P.R.C

Post Code:330038

TEL:0791-86372696

FAX:0791-86371662

Email:law@cjic.cn

China Jiangxi Corporation for International Economic & Technical Cooperation.
ADD: NO.88 Erqibei Road, Nanchang city, Jiangxi Province, China
TEL: 0791-6373154、6372788、6372095 FAX:0791-6371662 POST CODE:330046
E-mail:jic@cjic.cn HTTP:www.cjic.cn